Huisregels van Het Doehuis


Voor iedereen moet Het Doehuis gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden er huisregels. De regels zijn opgesteld door het bestuur van Het Doehuis in overleg met de gemeente.

Toegang

Het Doehuis is voor iedereen toegankelijk. De afzonderlijke lokalen zijn alleen toegankelijk voor verenigingen, instellingen of personen die de ruimte gehuurd hebben.

Inrichting

Het is huurders niet toegestaan om zonder overleg met de beheerder de inrichting van ruimtes te wijzigen.

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme of discriminatie. Bij constatering hiervan worden passende maatregelen genomen.

Roken

In Het Doehuis is roken niet toegestaan.

Alcoholgebruik

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in Het Doehuis of in de directe omgeving ervan. Het is niet toegestaan om in Het Doehuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in daarvoor aangewezen ruimtes.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  • personen die leiding geven aan activiteiten binnen Het Doehuis;
  • personen onder 18 jaar.

Drugsgebruik en bezit hiervan

Drugsgebruik wordt niet toegestaan in en rond Het Doehuis. Bij een vermoeden hiervan wordt de politie gewaarschuwd.

Wapens

U mag geen wapens dragen, laat staan ze gebruiken in en rond Het Doehuis. Ook grote zakmessen worden als wapen gezien. De politie wordt gewaarschuwd bij overtreding van deze huisregel.

Agressie

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden in en rond Het Doehuis.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt een ontzegging van toegang tot Het Doehuis van minimaal één maand.

Veiligheid

Nooduitgangen en blusmiddelen mogen niet geblokkeerd worden. Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van het personeel op en verlaat u rustig Het Doehuis via de nooduitgangen. De hal moet te allen tijde vrij blijven.

Consumpties

U mag alleen consumpties (drank en eetwaren) gebruiken die in Het Doehuis gekocht zijn. Over het binnen brengen van gebak en snoepgoed, bijv. als traktatie, hoort vooraf toestemming gevraagd te worden aan een van de beheerders.

Toiletgebruik

Toiletten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

Eigendommen van Het Doehuis

U mag eigendommen van Het Doehuis niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor glazen, flessen en lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, wordt daarvoor aansprakelijk gesteld.

Eigendommen van bezoekers

Het Doehuis is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of vernielingen aan kleding en/of andere eigendommen.

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u in Het Doehuis een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de beheerder af te geven. Gevonden voorwerpen worden uiterlijk twee weken bij Het Doehuis bewaard. Waardevolle zaken worden daarna naar de gemeente gebracht.

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard ook, meld ze onmiddellijk aan een van de vrijwilligers van het Doehuis.

Overtreding van de huisregels

Als u de huisregels overtreedt, wordt u door de beheerder meteen verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. Bij herhaling volgt ontzegging van minimaal één maand toegang tot Het Doehuis.

Cuijk 2015
Beheerders van Het Doehuis