Spaarkas – het Doehuis Cuijk


De spaarkas is weer in ere hersteld!

  1. De spaarkas biedt plaats voor max. 42 leden, dus mocht het zijn dat u lid wilt worden neem dan contact op met een van de beheerders. Op dit moment zijn er 2 spaarkas- bewaarders, te weten Joke van den Broek en Lars Volmeijer. De vrijdagavond voor de carnaval is de spaarkasleging en zal er worden uitbetaald door een van de beheerders. Hieronder staat het reglement van de spaarkasvereniging.

Regelement Spaarkas “het Doehuis”:

   1. Elk lid gaat een overeenkomst aan met de spaarkas, waaraan het lid zich dient te
   2. houden, voor één spaarperiode lang.
   3. Er is één spaarperiode per jaar van ongeveer 40 weken. De vrijdag voor de carnaval en de week na de carnaval, de 4 vrijdagen van de kledingbeurzen en de zomervakantieperiode hoeft er niet gespaard te worden.
   4. De beheerders beslissen wie er wordt toegelaten en wie niet. Er is plaats voor max. 42 leden. Als iemand zich nog wil aan melden wanneer de spaarperiode al bezig is, dan kan dat.
   5. De inleg voor de spaarkas bedraagt min. € 2,- per week. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om 1x per 2 weken te sparen. De minimum inleg bedraagt dan geen €2.00 maar €4.00. Alle munten van een waarde minder dan € 0,50 en consumptie munten worden als fooi beschouwd en gaan in de organisatiepot.
   6. De spaarweek loopt van zaterdagmorgen tot vrijdagavond.
   7. Indien er vergeten wordt te sparen of het in de week gespaarde bedrag is lager dan € 2,- dient men een boete van € 0,50 te betalen.
   8. Het spaargeld wordt één maal per jaar uitgekeerd op de vrijdag voor de Carnaval tenzij anders vermeld. Eerder kan het gespaarde bedrag niet opgevraagd worden. Iemand die niet in de gelegenheid is het spaarbedrag op die avond in ontvangst te nemen laat dat weten aan een van de beheerders.
   9. Indien iemand op vakantie gaat of om een andere reden tijdelijk niet kan sparen, is het mogelijk om vooruit te sparen. Dat kan door een briefje met de mededeling “vakantie” en de periode van afwezigheid samen met de inleg van die periode (minimaal € 2,- per week) in de kas te stoppen.
   10. Als iemand 10 weken niet meer heeft gespaard wordt hij/zij geroyeerd als lid van de spaarkasvereniging en wordt het tot dan gespaarde bedrag na de carnaval uitbetaald. 
   11. Bij overlijden van een lid kunnen nabestaanden in overleg met de beheerders het gespaarde geld terug ontvangen. 
   12. Indien iemand wil stoppen met sparen moet hij/zij dit te allen tijde schriftelijk bij de beheerders kenbaar maken. 
   13. De beheerders van de spaarkas kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade bij brand of diefstal. 
   14. Dit reglement is bindend. Indien er wijzigingen in het reglement worden aangebracht worden alle leden van de spaarkas hiervan in kennis gesteld alvorens de nieuwe regels van kracht worden. 
   15. Aan het eind van de spaarperiode wordt er een spaarkoning(in) benoemt die dan een verrassing (uit de boetes) ontvangt van de vereniging. 
   16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Cuijk, 2016-11-22

 

NB: Op de vrijdagavond wordt er door een van de bewaarders samen met een van de vrijwilligers de kas geteld, en het resultaat genoteerd in het kasboek.

Bij aanmelding van een nieuwe deelnemer, krijgt deze één overeenkomst om door te lezen en één overeenkomst om in te vullen. Zodra deze nieuwe deelnemer deze papieren heeft ingeleverd kan deze gaan sparen.